زمینه های فعالیت

هگزا کلرو پلاتینات-دی سدیم هگزا کلرو پلاتینات-دی آمین هگزا کلرو پلاتینات-دی پتاسیم هگزا کلرو پلاتینات-دی پتاسیم تترا کلرو پلاتینات (II)-تترا آمین پلاتینات-تترا کلرو پلاتینات (green salt)-تترا آمین پلاتینیوم کلرید(II)-تترا آمین پلاتینیوم هیدروژن فسفاته (II)-دی آمین پلاتینیوم نیتریت هیدراته-دی نیترو پلاتینیوم سولفات-پالادیم کلرید (II)-نیترات پلاتین (IV)-اکسید پلادیم-اکسید پلاتین-سیس پلاتین-دی هیدروژن پلاتینم هگزا هیدرو اکسید-هگزا هیدرو اکسید پلاتین-پتاسیم هگزا هیدرو اکسید پلاتین-سدیم هگزا هیدرو اکسید پلاتین-دی هیدروژن هگزا کلرید پلاتین-اسید پلاتینیک-پودر پلاتین سیاه

به این نوع از الکترود تیتانیم پلاتینایز: کاتالیست صفحه تخت گفته میشود، که به عنوان آند نیز در حفاظت کاتدی مخازن آبی به دلیل نداشتن آلایندگیهای آبی یا انحلا درون آبهای شرب استفاده میشود. کلید واژه ها: کاتالیست-الکترود پلاتین-آند پلاتین-تیتانیم با پوشش پلاتین-آبکاری پلاتین پوشش دهی پلاتین-آبکاری پلاتین روی پره های توربینها-پوشش دهی پلاتین برروی سوپر آلیاژها-تیتانیم پلاتیناین-تیتانیم پلاتین اندود-توری تیتانیم پوشش داده شده با پلاتین-پوشش مقاوم به خوردگی حرارتی-توری پلاتین.

روتنیوم کلراید (III)-ایریدیم کلراید (III) -تانتالیوم کلرید(V)-تیتانیوم کلراید (III)-تیتانیم اکسید-آندهای MMO-آندهای ام ام او-آند متال اکسید-اکسید ایریدیم-اکسید روتنیم-پوشش اکسیدی ایریدیم روتنیم تانتالیم-اکسید تانتالیم-آندهای کلر آلکالی-آند حفاظت کاتدی-آند آبکاری

رودیم کلراید (III)-سولفات رودیم-محلول آبکاری رودیم سفید-محلول آبکاری رودیم سیاه-کلرید نیکل-اکسید نیکل-نیترات نیکل-کلرید کرم-کلرید نقره-نیترات نقره-سیانید نقره-کلرید طلا-محلول آبکاری طلا-آب رودیم

Na6Pt(SO3)4 - H2PtCl6. nH2O- Na2PtCl6- Pt(NO3)4- (NH4)2PtCl6- K2PtCl6- Pt(NH3)4Cl2 .H2O- Pt(NH3)4HPO4 .H2O- [Pt(NH3)4](PtCl4)- Pt(NH3)2(NO2)2- [Pt(NO2)2(SO4)]-2- K2PtCl4 (II) .H2O- RuCl3- IrCl3- TaCl5- RhCl3- PdCl2- TiCl3.

استحصال فلزات گرانبها-بازیافت کاتالیست خودرو-بازیافت کاتالیست های گرانول پایه آلومینا

 طراحی سل سود -سدیم هیدرواکسید NaOH-پتاسیم هیدرو اکسید KOH-آمونیم هیدرو اکسید NH4OH-سل تولید گاز کلر-سل تولید گاز هیدروژن-سل تولید گاز اکسیژن-راکتور کلر آلکالی

خدمات

  • تولید نمک کاتالیستی فلزات گرانبها
  • ترکیبات دارویی و الکتروشیمیایی
  • تولیل آندهای MMO
  • بازیافت کاتالیست
  • طراحی سل کلر آلکالی
  • آبکاری پلاتین و فلزات گرانبها

شرکت

پژوهشگران نوین پوشش بامداد

شرح فعالیت شرکت PNPB:

این شرکت توسط محققان خود با تحقیق و توسعه در زمینه ساخت انواع آندها یا کاتالیست هایی که با پوشش دهی فلزات گران قیمت ساخته میشوند فعالیت داشته و در راستای تولید و عرضه مشتقات مربوط به ترکیبات شیمیایی گروه فلزات گرانبها (طلا، پلاتین، رودیم، نقره و...) از قبیل دارویی مانند داروی ضد سرطان سیس پلاتین یا الکتروشیمی به صورت ترکیبات و محلول های شیمیایی مختص آبکاری به صورت محلول، پودر یا کریستال تلاش می نماید.

گالری تصاویر محصولات

Call Now Buttonمشاوره رایگان : 09199105411