Pt(NO3)4
می 24, 2019
AgCl
می 24, 2019

Precious metal salts

نمکهای فلزات گرانبها

 

Na6Pt(SO3)4– H2PtCl6.nH2O- Na2PtCl6– Pt(NO3)4– (NH4)2PtCl6– K2PtCl6– Pt(NH3)4Cl2.nH2O- Pt(NH3)4HPO4.nH2O- [Pt(NH3)4](PtCl4)- Pt(NH3)2(NO2)2– [Pt(NO2)2(SO4)]-2– K2PtCl4 (II) .nH2O- RuCl3– IrCl3– TaCl5– RhCl3– PdCl2– TiCl3– IrO2– RuO2– Ta2O5– TiO2.

پلاتینیک اسید هیدراته (هگزا کلرو پلاتینات)- دی سدیم هگزا کلرو پلاتینات- نیترات پلاتین- دی آمین هگزا کلرو پلاتینات- دی پتاسیم هگزا کلرو پلاتینات- دی پتاسیم تترا کلرو پلاتینات (II) هیدراته- تترا آمین پلاتینات- تترا کلرو پلاتینات (green salt)- تترا آمین پلاتینیوم (II) کلرید هیدراته- تترا آمین پلاتینیوم (II) هیدروژن فسفاته  هیدراته- دی آمین پلاتینیوم (II) نیتریت هیدراته- دی نیترو پلاتینیوم سولفات- روتنیوم (III) کلراید- ایریدیوم (III) کلراید- تانتالیوم (V)کلرید- رودیم (III) کلراید- پالادیوم (II) کلرید- تیتانیوم (III) کلراید- اکسید ایریدیم- اکسید روتنیم- اکسید تیتانیم- اکسید تانتالیم.

لطفا جهت اطلاع از قیمت تمام نمک های درج شده تماس حاصل فرمایید: ۰۹۱۹۹۱۰۵۴۱۱

دیدگاه ها بسته شده است

Call Now Buttonمشاوره رایگان : 09199105411