می 24, 2019

AgNO3

نیترات نقره(ا) Silver(I) nitrate AgNO3 99.98% CAS Number: ۷۷۶۱-۸۸-۸ Molar mass: 169.87 g/mol Density: 4.35 g/cm3 Solubility: Soluble in water, acetone, ammonia, ether, glycerol موارد استفاده: به منظور شناخت […]
Call Now Buttonمشاوره رایگان : 09199105411