پژوهشگران نوین پوشش بامداد | PNPB

می 24, 2019

Ni(OH)2

هیدرواکسید نیکل(اا) Nickel(II) hydroxide Ni(OH)2 ۹۹٫۹۸% CAS Number: 36897-37-7(monohydrate) Molar mass: 110.72 g/mol (monohydrate) Density: 4.10 g/cm3 Solubility: Soluble in HCl, HNO3, ammonia, H2SO4 هیدرواکسید نیکل در […]
می 24, 2019

Ni(NO3)2

نیترات نیکل(اا) Nickel(II) nitrate Ni(NO3)2 99.98% CAS Number: 13478-00-7 (hexahydrate) Molar mass: 290.79 g/mol Density: 2.05 g/cm3 (hexahydrate) Solubility: Soluble in water, soluble in ethanol نیترات نیکل در بسته […]
می 24, 2019

Cis-platin

پودر سیس پلاتین diamminedichloridoplatinum(II) Pt(NH3)2Cl2 ۹۹٫۹۸% CAS Number:15663-27 Molar mass: 300.01 g/mol Density: 4.35 g/cm3 موارد استفاده: سیس پلاتین یک داروی شیمی درمانی می‌باشد، که به منظور درمان […]
می 24, 2019

RhCl3

رودیم کلرید(ااا) Rhodium(III) chloride RhCl3 99.98% CAS Number: ۱۳۵۶۹-۶۵-۸ (trihydrate) Molar mass: 209.26 g/mol Density: 5.38 g/cm3 Solubility: soluble in hydroxide and cyanide solutions, also soluble in aqua regia موارد استفاده: نمک رودیم کلرید […]
Call Now Buttonمشاوره رایگان : 09199105411