شرح فعالیت شرکت پژوهشگران نوین پوشش بامداد PNPB در زمیینه تحقیق و توسعه کاتالیست، الکتروشیمی و دارویی فلزات گرانبها میباشد.

The sunrise researchers of the new coating

Research and Development of Catalyst, Electrochemistry and pharmaceutical of Precious Metals.

محققان از ابتدای دوران ظهور صنعت در زمینه کاتالیز و حفاظت خوردگی الکتروشیمیایی یا حرارتی، در تلاش بوده اند بقا و بهره وری کاتالیست ها، آندها یا مواد اولیه و ملزومات مورد استفاده در این صنایع از قبیل: کلر آلکالی، بازیافت فلزات مس، کروم، نیکل، طلا، رودیم، پالادیم و...، تصفیه آبهای شور و شیرین، تولید برخی مواد شیمیایی از قبیل سدیم پرکلرات و... را با استفاده از پوشش دهی فلزات ارزان قیمت مانند: تیتانیم، نیوبیوم توسط پوشش های فلزات مقاوم در برابر خوردگی، از قبیل فلزات گرانبها مانند گروه پلاتین: Pt, Rh, Pd, Au, Ir, Ru یا به صورت پوشش های اکسیدی فلزات گرانبها با نام اختصاری MMO افزایش داده و با تثبیت کاری بالا بتوانند عمر چرخه تولید و حفاظت را بهبود بخشند. همینطور استفاده از این فلزات به صورت آند به طریق لایه نشانی بر روی فلزات ارزان قیمت با در نظر داشتن هیچ گونه آلایندگی محیطی و همچنین وزن کم در مقایسه با آند های سربی در زمینه کاتالیز و حفاظت کاتدی به عنوان پوشش مقاوم به خوردگی حرارتی و الکترو شیمیایی بر روی قطعات درگیر با حرارت بالا و محیط های اسیدی یا بازی از قبیل پره های موتورهای جت، پایه های درون آب، خطوط لوله، کشتی ها و ... مرسوم است. شرکت PNPB توسط محققان خود با تحقیق و توسعه در زمینه ساخت این نوع از آندها یا کاتالیست ها فعالیت داشته و در راستای تولید و عرضه مشتقات مربوط به ترکیبات شیمیایی گروه فلزات گرانبها از قبیل دارویی یا الکتروشیمی به صورت محلول، پودر یا کریستال تلاش می نماید.

سایت ساخت کاتالیست، ترکیبات الکتروشیمیایی و دارویی از فلزات گرانبها در گروه پلاتین

tamas

info@ptcatalyst.com