قیمت خرید تولید فروش ساخت

می 22, 2019

Platinum Reference Electrode

الکترود رفرنس تیتانیم با پوشش پلاتین Platinized Titanium Reference Electrode یک الکترود مرجع الکترودی است که یک پتانسیل پایدار و شناخته شده دارد. الکترود مرجع پلاتین […]
می 22, 2019

Platinum Black Powder

کاتالیست پودر پلاتین سیاه platinum black powder موارد استفاده پودر پلاتین: پودر پلاتین در غشای سلولهای سوختی (PEMFC) به صورت خالص یا ترکیب با کربن، ساخت […]
می 24, 2019

AgCl

کلرید نقره(ا) Silver(I) chloride AgCl 99.98% CAS Number: 7783-90-6 Molar mass: 143.32 g/mol Density: 5.56 g/cm3 Solubility:soluble in NH3 .H2O/ HCl .H2O/ H2SO4/ alkali cyanide/ NH4CO3/ KBr/ Na2S2O3/ alcohol/ acids.H2O. موارد استفاده: […]
می 24, 2019

AgNO3

نیترات نقره(ا) Silver(I) nitrate AgNO3 99.98% CAS Number: ۷۷۶۱-۸۸-۸ Molar mass: 169.87 g/mol Density: 4.35 g/cm3 Solubility: Soluble in water, acetone, ammonia, ether, glycerol موارد استفاده: به منظور شناخت […]
Call Now Buttonمشاوره رایگان : 09199105411