می 24, 2019

Ni(NO3)2

نیترات نیکل(اا) Nickel(II) nitrate Ni(NO3)2 99.98% CAS Number: 13478-00-7 (hexahydrate) Molar mass: 290.79 g/mol Density: 2.05 g/cm3 (hexahydrate) Solubility: Soluble in water, soluble in ethanol نیترات نیکل در بسته […]
Call Now Buttonمشاوره رایگان : 09199105411