می 24, 2019

Pt(NO3)4

پلاتینیم نیتراته (IV)   platinum nitrate(IV) Pt(NO3)4 ۹۹٫۹۸% CAS Number: 18496-40-7 Molar mass: 442.916 g/mol Density: N/A g/cm3 Solubility: HNO3/water موارد استفاده: نیترات پلاتین یک ترکیب کریستالی از […]
می 24, 2019

Precious metal salts

نمکهای فلزات گرانبها   Na6Pt(SO3)4– H2PtCl6.nH2O- Na2PtCl6– Pt(NO3)4– (NH4)2PtCl6– K2PtCl6– Pt(NH3)4Cl2.nH2O- Pt(NH3)4HPO4.nH2O- [Pt(NH3)4](PtCl4)- Pt(NH3)2(NO2)2– [Pt(NO2)2(SO4)]-2– K2PtCl4 (II) .nH2O- RuCl3– IrCl3– TaCl5– RhCl3– PdCl2– TiCl3– IrO2– RuO2– Ta2O5– TiO2. پلاتینیک اسید هیدراته (هگزا کلرو پلاتینات)- دی سدیم هگزا کلرو پلاتینات- نیترات پلاتین- دی […]
Call Now Buttonمشاوره رایگان : 09199105411